Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Dr. Willem Dreesweg 46 in Amstelveen 1188 KN

Dr. Willem Dreesweg 46

1188 KN Amstelveen
Koopsom € 475.000,- k.k.

Omschrijving

Ruime en lichte eengezinswoning met 5 slaapkamers (tuin op het zuiden, woonoppervlakte 110 m2) in een rustige, groene en kindvriendelijke woonomgeving nabij het vernieuwde winkelcentrum Middenhoven, op loopafstand van de sneltram, op tien minuten fietsafstand van het luxe winkelcentrum “Stadshart” en op slechts 30 minuten afstand van het centrum van Amsterdam.

Vele kinderspeelplaatsen...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1989 Woonoppervlakte 110 m² Aantal kamers 6
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Ruime en lichte eengezinswoning met 5 slaapkamers (tuin op het zuiden, woonoppervlakte 110 m2) in een rustige, groene en kindvriendelijke woonomgeving nabij het vernieuwde winkelcentrum Middenhoven, op loopafstand van de sneltram, op tien minuten fietsafstand van het luxe winkelcentrum “Stadshart” en op slechts 30 minuten afstand van het centrum van Amsterdam.

Vele kinderspeelplaatsen en parkjes dragen bij aan de groene uitstraling van de wijk, verscheidene basis- en middelbare scholen bevinden zich op zeer korte fiets afstand van het huis. In de directe nabijheid van het woonhuis bevinden zich voetbalvelden, er is een tennispark en het Amsterdamse Bos (ingang Bovenkerk) biedt talloze vormen van recreatie.

De diverse uitvalswegen zijn snel en eenvoudig te bereiken, Schiphol ligt praktisch om de hoek.
De halte voor de sneltram is slechts enkele minuten lopen.

INDELING:
Voortuin op het noorden, entree, meterkast, vernieuwde toiletruimte, trap naar de eerste verdieping, woonkamer, berging onder de trap, keuken aan de voorzijde, toegang tot de achtertuin met berging en achterom.
Eerste verdieping: overloop drie slaapkamers, badkamer, vaste trap naar de tweede verdieping.
Tweede verdieping: overloop/wasruimte /c.v. ruimte, vliering, twee slaapkamers met dakkapellen.

Woonkamer en keuken:
De woonkamer en L-vormige keuken zijn voorzien van een houten vloer. De keuken bevindt zich aan de voorzijde van het woonhuis en geeft uitzicht over de weg en het aanwezige groen. De keuken is uitgerust met een natuurstenen zwart blad en losse- en inbouw apparatuur. De woonkamer biedt plaats aan een ruime eet-kamer en zitkamer gedeelte. Via de woonkamer is er toegang tot de zonnige tuin.

Slaapkamers:
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, twee daarvan zijn aan de achterzijde van het huis gelegen, de derde bevindt zich aan de voorkant van het huis. De slaapkamers aan de achterzijde zijn voorzien van laminaat, de master bedroom is uitgerust met vloerbedekking. Op de bovenste verdieping bevinden zich de vierde en de vijfde slaapkamers, beide voorzien van dakkapellen. Ook deze slaapkamers zijn voorzien van laminaat.

Badkamer:
De recent vernieuwde badkamer, op de eerste verdieping en aan de voorzijde gelegen, is uitgerust met een ligbad, een tweede zwevend toilet, een wastafelmeubel, radiator, mechanische ventilatie en een inloop (regen) douche. De vloertegels zijn bruin / antracietgrijs, de wandtegels zijn wit en liggend aangebracht. Een raam zorgt voorts voor extra natuurlijke ventilatie en daglichttoetreding.

Berging / C.V. ruimte / wasruimte:
Een praktische berging bevindt zich in de woonkamer onder de trap. Op de bovenste verdieping is een vliering (berg-zolder over de gehele lengte van het huis). De C.V. installatie, van het type Remeha staat op de tweede verdieping opgesteld, daar bevinden zich eveneens de aansluitingen voor de wasmachine en de droger.

Buitenruimte
Het huis beschikt aan de voorzijde over een tuin waar fietsen gemakkelijk kunnen worden geparkeerd. De achtertuin op het zonnige zuiden is bij uitstek geschikt om heerlijk van de zon te genieten. De achtertuin heeft een oppervlakte van circa 55 m2. In de tuin bevindt zich een vrijstaande stenen berging en er is een achterom.

Roerende zaken
Zie ingevulde roerende zakenlijst.

Parkeren
De auto kan voor de deur van het woonhuis worden geparkeerd, er is voldoende parkeer gelegenheid.

Energielabel
Verkoper overhandigt bij de overdracht van de woning aan de koper een energielabel C.

Oplevering
In overleg met de verkoper wordt een datum voor overdracht afgesproken.

Koopakte en notaris
Koper dient binnen drie werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming inzake de koopsom en de voorwaarden, een notaris aan te wijzen binnen een straal van 15 km van het ter verkoop aangeboden object, opdat uiterlijk 1 week na deze mondelinge overeenstemming de koopakte ondertekend kan worden.
Indien koper binnen deze periode geen notaris heeft aangewezen, heeft verkoper het recht deze aan te wijzen.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

**English text**
Spacious and bright single-family house with 5 bedrooms (south-facing garden, living area 110 m2) in a quiet, green and child-friendly environment near the renovated shopping center Middenhoven, within walking distance of the express tram, ten minutes by bike from the luxury shopping center "Stadshart" and on only 30 minutes away from the center of Amsterdam.

Many children's playgrounds and parks contribute to the green appearance of the neighborhood, several primary and secondary schools are a very short bike ride from the house. There are football pitches in the immediate vicinity of the residence, there is a tennis park and the Amsterdamse Bos (Bovenkerk entrance) offers countless forms of recreation.

The various roads are quick and easy to reach, Schiphol is practically around the corner.
The stop for the express tram is only a few minutes' walk away.

LAYOUT:
North facing front garden, entrance, meter cupboard, renewed toilet, stairs to the first floor, living room, storage room undeneath the stairs, kitchen at the front, access to the rear garden with storage and back.
First floor: landing three bedrooms, bathroom.
Second floor: landing / laundry room / c.v. space, two bedrooms with dormer windows.

Living room and kitchen:
The living room and L-shaped kitchen are equipped with a wooden floor. The kitchen is located at the front of the house and gives a view over the road and the existing greenery. The kitchen is equipped with a natural black stone top and loose and built-in appliances. The living room offers space for a spacious dining and lounge area. The living gives access to the sunny garden.

Bedrooms:
On the first floor there are three bedrooms, two of which are located at the rear of the house, the third is at the front of the house. The bedrooms at the rear are laminated, the master bedroom is carpeted. The fourth and fifth bedrooms are on the top floor, both with dormer windows. These bedrooms are also equipped with laminate floorings.

Bathroom:
The recently renewed bathroom, located on the first floor at the front, is equipped with a bathtub, a second toilet, a sink, radiator, mechanical ventilation and a walk-in (rain) shower. The floor tiles are brown / anthracite gray, the wall tiles are applied white and horizontally. A window also provides extra natural ventilation and daylight entry.

Storage / C.V. room / laundry room:
A practical storage room is located in the living room underneath the stairs. On the top floor is a loft (mountain attic). The central heating installation of the Remeha type is installed in the attic, here are also the connections for the washing machine and dryer.

Outdoor space
The house has a garden at the front where bicycles can be parked easily. The back garden on the sunny south is ideal for enjoying the sun. The back garden has an area of ??approximately 55 m2. In the garden there is a detached stone shed and there is a back entrance.
 
Movable property
See completed list of movable goods.
 
Parking
The car can be parked in front of the house, there is enough parking space.

Energy rating
The seller hands over an energy label to the buyer when transferring the property.
 
Delivery
A date for transfer is agreed in consultation with the seller.
 
Purchase deed and notary
The buyer must, within three working days after reaching the oral agreement on the purchase price and the conditions, appoint a notary within a radius of 15 km of the object offered for sale, so that the deed of sale can be signed no later than 1 week after this oral agreement.
If the buyer has not appointed a notary within this period, the seller has the right to designate it.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing real estate agent in time and to have an independent investigation done. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important.
Spacious and bright single-family house with 5 bedrooms (south-facing garden, living area 110 m2) in a quiet, green and child-friendly environment near the renovated shopping center Middenhoven, within walking distance of the express tram, ten minutes by bike from the luxury shopping center "Stadshart" and on only 30 minutes away from the center of Amsterdam.

Many children's playgrounds and parks contribute to the green appearance of the neighborhood, several primary and secondary schools are a very short bike ride from the house. There are football pitches in the immediate vicinity of the residence, there is a tennis park and the Amsterdamse Bos (Bovenkerk entrance) offers countless forms of recreation.

The various roads are quick and easy to reach, Schiphol is practically around the corner.
The stop for the express tram is only a few minutes' walk away.

LAYOUT:
North facing front garden, entrance, meter cupboard, toilet, stairs to the first floor, living room, storage room undeneath the stairs, kitchen at the front, access to the rear garden with storage and back.
First floor: landing three bedrooms, bathroom.
Second floor: landing / laundry room / c.v. space, two bedrooms with dormer windows.

Living room and kitchen:
The living room and L-shaped kitchen are equipped with a wooden floor. The kitchen is located at the front of the house and gives a view over the road and the existing greenery. The kitchen is equipped with a natural black stone top and loose and built-in appliances. The living room offers space for a spacious dining and lounge area. The living gives access to the sunny garden.

Bedrooms:
On the first floor there are three bedrooms, two of which are located at the rear of the house, the third is at the front of the house. The bedrooms at the rear are laminated, the master bedroom is carpeted. The fourth and fifth bedrooms are on the top floor, both with dormer windows. These bedrooms are also equipped with laminate floorings.

Bathroom:
The bathroom, located on the first floor at the front, is equipped with a bathtub, a second toilet, a sink, radiator, mechanical ventilation and a walk-in (rain) shower. The floor tiles are brown / anthracite gray, the wall tiles are applied white and horizontally. A window also provides extra natural ventilation and daylight entry.

Storage / C.V. room / laundry room:
A practical storage room is located in the living room underneath the stairs. On the top floor is a loft (mountain attic). The central heating installation of the Remeha type is installed in the attic, here are also the connections for the washing machine and dryer.

Outdoor space
The house has a garden at the front where bicycles can be parked easily. The back garden on the sunny south is ideal for enjoying the sun. The back garden has an area of ??approximately 55 m2. In the garden there is a detached stone shed and there is a back entrance.
 
Movable property
See completed list of movable goods.
 
Parking
The car can be parked in front of the house, there is enough parking space.

Energy rating
The seller hands over an energy label to the buyer when transferring the property.
 
Delivery
A date for transfer is agreed in consultation with the seller.
 
Purchase deed and notary
The buyer must, within three working days after reaching the oral agreement on the purchase price and the conditions, appoint a notary within a radius of 15 km of the object offered for sale, so that the deed of sale can be signed no later than 1 week after this oral agreement.
If the buyer has not appointed a notary within this period, the seller has the right to designate it.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing real estate agent in time and to have an independent investigation done. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important.
Overdracht Status Verkocht Koopsom € 475.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning Tussenwoning Kwaliteit woning Normaal Subtype woning Repeterend permanent Bouwjaar 1989 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 110 m² Perceeloppervlakte 133 m² Overige inpandige ruimte 4 m² Externe bergruimte 6 m² Inhoud 391 m³ Aantal kamers 6 Aantal slaapkamers 5 Aantal woonlagen 3 woonlagen Energie Energieklasse C Energie einddatum 10-09-2029 Isolatie Dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Remeha Tzerra (Gas Combiketel, Eigendom) Buitenruimte Tuin Achtertuin en voortuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 55 m² (10.0 m bij 5.5 m) Ligging hoofdtuin Zuid Achterom Ja Kwaliteit tuin Normaal Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand steen Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Toelichting vrij parkeren voor de deur Dak Soort dak Dwarskap Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Buitenzonwering, Dakraam Kadastrale gegevens Gemeente Amstelveen Sectie M Perceelnummer 6107 Oppervlakte 133 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Dr. Willem Dreesweg 46, 1188 KN Amstelveen

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring