Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Burgemeester Hogguerstraat 471 in Amsterdam 1064 CT

Burgemeester Hogguerstraat 471

1064 CT Amsterdam
Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Omschrijving

** English text below**

Comfortabel, modern en licht TWEE kamer appartement (opp. 45 m2) in uitstekende staat, gelegen aan de Burgemeester Hogguerstraat 471, op de eerste verdieping en met een waanzinnig uitzicht over de Sloterplas.

Het appartementencomplex heeft een afgesloten entree, de separate berging is gelegen in de onderbouw.
Het complex is gebouwd in 1965,...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 45 m² Aantal kamers 2
Lees meer

Omschrijving

English translation below
** English text below**

Comfortabel, modern en licht TWEE kamer appartement (opp. 45 m2) in uitstekende staat, gelegen aan de Burgemeester Hogguerstraat 471, op de eerste verdieping en met een waanzinnig uitzicht over de Sloterplas.

Het appartementencomplex heeft een afgesloten entree, de separate berging is gelegen in de onderbouw.
Het complex is gebouwd in 1965, beschikt over een behulpzame en actieve huismeester en telt dertien woonlagen die bereikbaar zijn met twee liften.

Het appartement ligt in de wijk Slotermeer en is goed bereikbaar door openbaar vervoer (tram, bus, metro), de uitvalswegen (ring A-10) bevinden zich op korte afstand.
Slotermeer kenmerkt zich door laagbouw afwisselend met flatgebouwen met daar tussen veel groenvoorzieningen, en in dit geval ook de Sloterplas met zijn vele recreatiemogelijkheden.

Rustig wonen met reuring op 20 minuten fietsafstand van de binnenstad!

Het Sloterparkbad of het gezellige Sloterstrand met een aangrenzend restaurant met terras is vlakbij!
Naar Plein 40-45 fiets je in 5 minuten voor de dagelijkse boodschappen.

Indeling:
Begane grond: moderne entree, bergingen, trappenhuis en liften.
Eerste verdieping: galerij, entree appartement, tochtportaal, slaapkamers, woonkamer met open keuken, badkamer, balkon.
De woning is uitgerust met houten kozijnen en dubbele beglazing.
Door het gehele appartement ligt een frisse laminaat vloer, de muren zijn gladgestucadoord (2017).

Woonkamer en keuken:
Vanuit de lichte doorzonwoonkamer met glad gestucadoorde muren heb je een fraai uitzicht over de Sloterplas.
Op de grond is een laminaat vloer aangebracht, de moderne en keurige onderhouden keuken is voorzien van inbouw apparatuur en is in 2017 nieuw geplaatst.

Slaapkamers:
De slaapkamer bevindt zich aan de noordzijde (galerijzijde). Omdat het appartement als voor laatste op de galerij ligt, biedt de slaapkamer veel privacy (nagenoeg geen buren die voorbij lopen).

Badkamer:
De badkamer is vernieuwd in 2017, de originele granieten vloer is bewaard gebleven. De badkamer is voorzien van een douche, een wastafelmeubel, een toilet en een radiator. In het plafond zijn inbouw spots aangebracht.

Buitenruimte:
Vanuit het appartement en het balkon heb je zicht op de Sloterplas, het groen en de jachthaven; elke ochtend en avond is het genieten van de opkomende en ondergaande zon en het vergezicht. Het balkon heeft een oppervlakte van 12 m2 (westen) en ligt over de gehele breedte van het appartement. Een heerlijke plek om even bij te komen na je werk.

Berging:
In de onderbouw van het complex is een berging.

Parkeren:
Het is mogelijk de auto middels een bewoners vergunning (kosten: circa € 55 per jaar) voor de deur van het complex te parkeren. Bezoekers kunnen kosteloos middels een blauwe schijf/zone parkeren.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen voor dit appartement € 161,- per maand. Dit bedrag is inclusief een voorschot op de stookkosten. In de servicekosten zijn o.a. de kosten voor de opstalverzekering verwerkt, de kosten van de administrateur, de kosten voor groot onderhoud & schoonmaak van het complex en de kosten van de huismeester.
De appartementen worden verwarmd door middel van centrale blokverwarming.

Technische installaties:
Verwarming: Middels centrale blokverwarming.
Warm Water: Middels de centrale voorziening.

Erfpacht:
Het complex is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht door de gemeente Amsterdam, de vaste canon bedraagt € 49,- per jaar, de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht van 1994 zijn van kracht.

Vanaf 2035 zal (bij een overstap naar eeuwigdurende erfpacht in 2019 en vastleggen van de canon) de canon € 70,- per jaar inclusief een inflatie in 2019 (excl. notariskosten) gaan bedragen.
Eeuwigdurend de erfpacht afkopen is bij een overstap in 2019 mogelijk tegen een richtbedrag van € 1.845,- (excl. notariskosten).

Indien je het huidige en het eeuwigdurende tijdvak wenst af te kopen (je betaalt nooit meer erfpacht) bedraagt de richtprijs op basis van een overstap in 2019 € 2.453,-

Deze bedragen zijn indicatief en gebaseerd op de rekentool van de Gemeente Amsterdam.
Er kunnen geen rechten aan de uitkomsten van deze rekentool worden ontleend.

Beheer:
Het beheer en de administratie wordt professioneel verzorgd.
Er wordt minimaal eenmaal per jaar een ledenvergadering belegd. De VVE stukken zijn bij ons op kantoor beschikbaar.

Bouw- en Woningtoezicht:
Navraag bij de afdeling BWT heeft geen nadelige informatie opgeleverd.

Energie (EPA):
Verkoper overhandigt bij verkoop een energielabel aan de nieuwe eigenaar.

Roerende Zaken:
Conform de ingevulde Lijst van Zaken.

Oplevering:
De oplevering vindt plaats in overleg.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

**English text**
Comfortable, modern and bright TWO room apartment (45 m2 - one bedroom) in excellent condition, located at Burgemeester Hogguerstraat 471, on the first floor and with an amazing view over the Sloterplas.

The apartment complex has a closed entrance, the separate storage room is located in the basement.
The complex was built in 1965, has a helpful and active caretaker and has thirteen floors that can be reached with two elevators.

The apartment is located in the Slotermeer district and is easily accessible by public transport (tram, bus, metro), the roads (ring A-10) are a short distance away.

Slotermeer is characterized by low-rise buildings alternating with apartment buildings with many green spaces in between, and in this case also Sloterplas with its many recreational opportunities.

Peaceful living with excitement 20 minutes by bike from the city center!

The Sloterparkbad or the cozy Sloterstrand with an adjacent restaurant with terrace is nearby.
You can cycle to Plein 40-45 in 5 minutes for your daily shopping.

Layout:
Ground floor: modern entrance, storage rooms, stairwell and elevators.
First floor: gallery, entrance apartment, tour portal, bedroom, living room with open kitchen, bathroom, balcony.

The house is equipped with wooden frames and double glazing.
Throughout the apartment there is a fresh laminate floor, the walls are smooth plastered (2017).
 
Living room and kitchen:
From the living there is a beautiful view on to the Sloterplas.
A laminate floor has been installed, the modern and well-maintained kitchen is equipped with built-in appliances and was newly installed in 2017.

Bedrooms:
The bedroom is located on the north side (gallery side). Because the apartment is last on the gallery, the bedroom offers heaps of privacy (almost no neighbors walking past).

Bathroom:
The bathroom has been renewed in 2017, the original granite floor has been preserved. The bathroom has a shower, sink, toilet and radiator. Recessed spotlights are installed in the ceiling.

Outdoor space:
From the apartment and the balcony you have a view on to the Sloterplas, the greenery and the marina; every morning and evening you can enjoy the rising and setting sun. The balcony has an area of ??12 m2 (west) and is located over the entire width of the apartment. A wonderful place to relax after work.
 
Storage room:
In the basement of the complex is a separate storage room.
 
Parking:
It is possible to park the car in front of the complex through a residents permit (costs: around € 55 per year). Visitors can park for free through a blue disc / zone.
 
Service fee:
The service costs for this apartment are € 16,- per month. This amount includes an advance on heating costs. The service costs include the costs for the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex and the costs of the caretaker.
The apartments are heated by central block heating.
 
Technical installations:
Heating: Through central block heating.
Hot Water: Through the central facility.
 
Ground lease:
The complex is located on land issued in leasehold by the municipality of Amsterdam, the fixed rent is € 49,- per year, the General Provisions for continuing lease of 1994 are in force.
 
From 2035 (with a switch to perpetual ground lease in 2019 and establishing the ground rent) the ground rent will be € 70,- per year including inflation in 2019 (excluding notary fees).
Buying off the ground lease forever is possible with a switch in 2019 at a target amount of € 1.845 (excl. Notary fees).
 
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay more ground rent), the target price based on a switch in 2019 is € 2.453.

These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam.
No rights can be derived from the results of this calculation tool.
 
Management:
Management and administration is professionally taken care of.
A member meeting is convened at least once a year. The VVE documents are available at our office.
 
Building and house supervision:
Checking with the BWT department did not provide any adverse information.
 
Energy (EPA):
The seller hands an energy label to the new owner upon sale.
 
Movable Property:
In accordance with the completed list of movable goods.
 
Delivery:
The delivery takes place in consultation.
Comfortable, modern and bright TWO room apartment (45 m2 - one bedroom) in excellent condition, located at Burgemeester Hogguerstraat 471, on the first floor and with an amazing view over the Sloterplas.

The apartment complex has a closed entrance, the separate storage room is located in the basement.
The complex was built in 1965, has a helpful and active caretaker and has thirteen floors that can be reached with two elevators.

The apartment is located in the Slotermeer district and is easily accessible by public transport (tram, bus, metro), the roads (ring A-10) are a short distance away.

Slotermeer is characterized by low-rise buildings alternating with apartment buildings with many green spaces in between, and in this case also Sloterplas with its many recreational opportunities.

Peaceful living with excitement 20 minutes by bike from the city center!

The Sloterparkbad or the cozy Sloterstrand with an adjacent restaurant with terrace is nearby.
You can cycle to Plein 40-45 in 5 minutes for your daily shopping.

Layout:
Ground floor: modern entrance, storage rooms, stairwell and elevators.
First floor: gallery, entrance apartment, tour portal, bedroom, living room with open kitchen, bathroom, balcony.

The house is equipped with wooden frames and double glazing.
Throughout the apartment there is a fresh laminate floor, the walls are smooth plastered (2017).
 
Living room and kitchen:
From the living there is a beautiful view on to the Sloterplas.
A laminate floor has been installed, the modern and well-maintained kitchen is equipped with built-in appliances and was newly installed in 2017.

Bedrooms:
The bedroom is located on the north side (gallery side). Because the apartment is last on the gallery, the bedroom offers heaps of privacy (almost no neighbors walking past).

Bathroom:
The bathroom has been renewed in 2017, the original granite floor has been preserved. The bathroom has a shower, sink, toilet and radiator. Recessed spotlights are installed in the ceiling.

Outdoor space:
From the apartment and the balcony you have a view on to the Sloterplas, the greenery and the marina; every morning and evening you can enjoy the rising and setting sun. The balcony has an area of ??12 m2 (west) and is located over the entire width of the apartment. A wonderful place to relax after work.
 
Storage room:
In the basement of the complex is a separate storage room.
 
Parking:
It is possible to park the car in front of the complex through a residents permit (costs: around € 55 per year). Visitors can park for free through a blue disc / zone.
 
Service fee:
The service costs for this apartment are € 16,- per month. This amount includes an advance on heating costs. The service costs include the costs for the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex and the costs of the caretaker.
The apartments are heated by central block heating.
 
Technical installations:
Heating: Through central block heating.
Hot Water: Through the central facility.
 
Ground lease:
The complex is located on land issued in leasehold by the municipality of Amsterdam, the fixed rent is € 49,- per year, the General Provisions for continuing lease of 1994 are in force.
 
From 2035 (with a switch to perpetual ground lease in 2019 and establishing the ground rent) the ground rent will be € 70,- per year including inflation in 2019 (excluding notary fees).
Buying off the ground lease forever is possible with a switch in 2019 at a target amount of € 1.845 (excl. Notary fees).
 
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay more ground rent), the target price based on a switch in 2019 is € 2.453.

These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam.
No rights can be derived from the results of this calculation tool.
 
Management:
Management and administration is professionally taken care of.
A member meeting is convened at least once a year. The VVE documents are available at our office.
 
Building and house supervision:
Checking with the BWT department did not provide any adverse information.
 
Energy (EPA):
The seller hands an energy label to the new owner upon sale.
 
Movable Property:
In accordance with the completed list of movable goods.
 
Delivery:
The delivery takes place in consultation.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 245.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Servicekosten € 161,00 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement galerijflat Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwperiode 1960-1970 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht en beschutte ligging Indeling Woonoppervlakte 45 m² Gebouwgebonden buitenruimte 7 m² Overige inpandige ruimte 1 m² Inhoud 148 m³ Aantal kamers 2 Aantal slaapkamers 1 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 1e woonlaag Balkon Ja Energie Isolatie Dubbel glas Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming en stadsverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed tot uitstekend Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Sloten Sectie D Perceelnummer 5743 Index 14 Eigendomssituatie Erfpacht Lasten € 49,- per jaar
Route van naar Burgemeester Hogguerstraat 471, 1064 CT Amsterdam

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.