Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Voltaplein 32 1 in Amsterdam 1098 NR

Voltaplein 32 1

1098 NR Amsterdam
Vraagprijs € 735.000,- k.k.

Omschrijving

**English text below**

Ruim en licht dertiger jaren dubbel bovenhuis (woonoppervlakte 128m2) op een super locatie in de idyllische en gezellige Watergraafsmeer. Het huis beschikt over een eigen opgang, over twee zonnige balkons én een ruim dakterras (ligging zuid-west) en drie/vier slaapkamers. Vanuit de woonkamer is er vrij uitzicht over het plein en parkeren kan altijd pal voor de...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1930 Woonoppervlakte 128 m² Aantal kamers 6
Lees meer

Omschrijving

English translation below
**English text below**

Ruim en licht dertiger jaren dubbel bovenhuis (woonoppervlakte 128m2) op een super locatie in de idyllische en gezellige Watergraafsmeer. Het huis beschikt over een eigen opgang, over twee zonnige balkons én een ruim dakterras (ligging zuid-west) en drie/vier slaapkamers. Vanuit de woonkamer is er vrij uitzicht over het plein en parkeren kan altijd pal voor de deur!

Omgeving
Dit gezellige bovenhuis is gelegen op een uitstekende locatie, aan een lommerrijk plein. Deze buurt in de Watergraafsmeer staat bekend om haar ruime opzet, rust, het vele groen en biedt een prettige woonomgeving met goede winkels (o.a. aan de Middenweg en aan het winkelcentrum Christiaan Huygensplein), een goed assortiment aan horeca, verscheidene lagere scholen en openbaar vervoer bevinden zich op loopafstand. Station Amsterdam Sciencepark is eveneens op loopafstand. Station Amstel en Muiderpoort liggen op fietsafstand.
De woning is voorts uitstekend bereikbaar via de uitvalswegen naar de A-10.

Park Frankendael en het Flevopark op fietsafstand, een grote speeltuin op het Mariotteplein, een kinderboerderij op loopafstand en ook de de Jaap Edenbaan en diverse sportvelden (hockey, voetbal, atletiek) zijn op korte fietsafstand van de woning gelegen.

Indeling
Eigen zelfstandige opgang naar de woon-etage op de eerste verdieping, ruime en lichte doorzon-woonkamer, fijne open grote keuken met openslaande deuren naar een royaal zonnig balkonterras (12m2) op het zuid-westen, berging en meterkast, trap naar de bovengelegen verdiepingen.

Tweede verdieping: overloop, toiletruimte, badkamer, twee slaapkamers voorzien van praktische inbouwkasten, extra kamer thans in gebruik als wasruimte, trap naar de derde verdieping.

Derde verdieping: grote slaapkamer voorzien van handige knieschotten (berging), een schuin dak en een groot en zonnig dakterras (17m2).

De woning is uitgerust met houten kozijnen, gedeeltelijk voorzien van dubbel glas en voorzetramen en glas-in-lood in de erker aan de voorzijde - woonkamer. Op de grond bevindt zich een eikenhouten vloer bestaande uit brede planken.

Woonkamer en keuken
De woonkamer en keuken lopen door via openslaande deuren in een uniek zonnig en ruim balkonterras (12m2) met zicht op de groene binnentuinen.
De woonkamer is opgedeeld in een zitgedeelte en een woonkeuken. Aan de voorzijde bevindt zich een karakteristieke erker en is er zicht op het groene plein. De L-vormige keuken (2010) is voorzien van inbouw- en diverse losse apparatuur.

Slaapkamers
In totaal zijn er 3/4 slaapkamers aanwezig. Op de tweede verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers en een extra kamer (thans in gebruik als wasruimte - werkkamer). De kamer aan de achterzijde van het pand geeft toegang tot een riant tweede balkon. Deze kamer bestond voorheen uit twee kamers. Op de uitgebouwde zolderverdieping bevindt zich ook nog een zeer ruime slaapkamer. Vanuit deze kamer is er toegang tot het dakterras. Alle slaapkamers zijn voorzien van praktische inbouwkasten.

Grondinformatie / Erfpacht situatie
De woning is gelegen op grond in eigendom van de gemeente Amsterdam, de algemene bepalingen van voortdurende erfpacht van 2000 zijn van toepassing. De canon wordt jaarlijks aangepast en bedraagt thans € 1.051,37 per jaar. Het huidige tijdvak loopt in 2055 af.

Het is mogelijk om de erfpacht na 2019 vast te klikken of eeuwigdurend af te kopen.
Vanaf 2055 zal (bij een overstap naar eeuwigdurende erfpacht in 2019) de canon € 1.433,-- per jaar + inflatie vanaf 2019 (excl. notariskosten) gaan bedragen.
Eeuwigdurend de erfpacht afkopen is bij een overstap in 2019 mogelijk tegen een richtbedrag van € 23.270,--- (excl. notariskosten).

Indien je het huidige en het eeuwigdurende tijdvak wenst af te kopen (je betaalt nooit meer erfpacht) bedraagt de richtprijs op basis van een overstap in 2019 € 45.203,--

Deze bedragen zijn indicatief en gebaseerd op de rekentool van de Gemeente Amsterdam met een WOZ waarde peildatum 1-1-2015. Er kunnen geen rechten aan de uitkomsten van deze rekentool worden ontleend.

VvE
Binnen de Vereniging zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud van de voor- en de achter gevel van het pand.
De achtergevel komt voor rekening van de eigenaar, de voorzijde van het pand maakt deel uit van de Vereniging.
De huidige servicekosten bedragen thans € 111,45 per maand. Relevante stukken zijn bij ons op kantoor ter inzage.

Roerende zaken
Zoals aangegeven op de door verkoper ingevulde lijst.

Energielabel
Verkoper overhandigt aan koper een energielabel D.

Parkeren
Parkeren is mogelijk voor de deur van de woning tegen betaling. Bewoners komen in aanmerking voor een parkeervergunning. Voor meer informatie inzake wachttijden en tarieven verwijzen wij naar de website van de Gemeente Amsterdam.

Oplevering & Bijzonderheden
In overleg met de verkoper wordt een datum voor overdracht afgesproken, bij voorkeur medio november 2019.
In de koopakte wordt gezien het bouwjaar van de woning, een ouderdomsclausule opgenomen.

Leuk weetje
Het plein is vernoemd naar Alessandro Volta (1745-1827), een Italiaans natuurkundige en hoogleraar te Pavia. Volta deed diverse uitvindingen op het gebied van elektriciteit. De eenheid van elektrische spanning “Volt” is naar hem vernoemd.


Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

**English text **
Spacious and bright split level apartment (surface 128 m2) in a super location in the idyllic and cozy Watergraafsmeer.

The house has its own entrance, two sunny balconies and a spacious rooftop terrace (location south-west) and three / four bedrooms. Unnobstructed views from the living on to the square right in front of the house and parking is always possible in front of the door!

Surroundings
This cozy apartment is situated in an excellent location opposite a lovely square. This neighborhood in the Watergraafsmeer is known for its spacious layout, tranquility, the abundance of greenery and offers a pleasant living environment with good shops (including the Middenweg and the Christiaan Huygensplein shopping center), a good range of restaurants, various primary schools and public transport are within walking distance. Amsterdam Science Park station is also within walking distance. Amstel station and Muiderpoort are within cycling distance.

The property is also easily accessible via the highways to the A-10.

Frankendael Park and Flevopark within cycling distance, a large playground on Mariotteplein, a petting zoo within walking distance and also the Jaap Edenbaan plus various sports fields (hockey, football, athletics) are within a short cycling distance of the house.

Layout
Own entrance to the first floor living room, spacious and bright living room, nice open large kitchen with doors to a spacious sunny balcony terrace (12 m 2) on the south-west, storage room and meter cupboard, stairs to the upper floors .

Second floor: landing, toilet, bathroom, two bedrooms with practical fitted wardrobes, extra room currently used as a laundry room, stairs to the third floor.

Third floor: large bedroom with practical storage and a large and sunny roof terrace (17 m2).

The house is equipped with wooden frames, partly with double glazing and additional windows and stained glass in the bay window at the front - living room. The house is equipped with an oak floor.

Living room and kitchen
The living room and kitchen, provided with (sliding) doors lead to a unique sunny and spacious balcony terrace (12 m2) with a view over the green inner gardens.
The living room is divided into a sitting area and a dining area. At the front there is a characteristic bay window and there is a view of the green square. The L-shaped kitchen (2010) is equipped with built-in and various separate equipment.

Bedrooms
In total there are 3/4 bedrooms. On the second floor there are two spacious bedrooms and an extra room (currently used as a laundry room - office). The room at the rear of the building gives access to a spacious second balcony (previously two separate bedrooms). There is also a very spacious bedroom on the extended attic floor. From this room there is access to the roof terrace. All bedrooms have practical fitted wardrobes.

Land information / Leasehold situation
The property is located on land owned by the municipality of Amsterdam, the general provisions of 2000 are applicable. The ground rent ('canon') is adjusted annually and is currently € 1.051.37 per year. The current period (tijdvak) ends in 2055.

It is possible to lock the lease after 2019 or to purchase it forever.
From 2055 onwards, (with a switch to perpetual ground lease in 2019) the canon will amount upto € 1.433 per year + inflation from 2019 (this is excluding notary fees).
Buying off the ground lease is also possible for a price of of € 23.270 (excl. notary fees and based on an application / switch made in 2019).
  
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay more ground rent), the target price based on a switch in 2019 is € 45.203.-
 
These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam with a WOZ value reference date of 1-1-2015. No rights can be derived from the results of this calculation tool.

Bodycorporate / Association of owners
Agreements have been made within the Association for the maintenance of the front and rear of the building.
The rear facade will come for the account of the owner, the front of the building is part of the Association.
The monthly service costs are currently € 111,45 per month. Relevant documents are available for inspection at our office.

Movable property
As indicated on the list completed by the seller.

Energy rating
The seller hands the buyer an energy label D.

Parking
Parking is available in front of the house. Residents are eligible for a parking permit. For more information regarding waiting times and rates we refer to the website of the Municipality of Amsterdam.

Delivery & Details
A date for transfer is agreed in consultation with the seller, preferably mid-November 2019.
Given the year of construction of the house, an age clause is included in the deed of purchase.
Spacious and bright split level apartment (surface 128 m2) in a super location in the idyllic and cozy Watergraafsmeer.

The house has its own entrance, two sunny balconies and a spacious rooftop terrace (location south-west) and three / four bedrooms. Unnobstructed views from the living on to the square right in front of the house and parking is always possible in front of the door!

Surroundings
This cozy apartment is situated in an excellent location opposite a lovely square. This neighborhood in the Watergraafsmeer is known for its spacious layout, tranquility, the abundance of greenery and offers a pleasant living environment with good shops (including the Middenweg and the Christiaan Huygensplein shopping center), a good range of restaurants, various primary schools and public transport are within walking distance. Amsterdam Science Park station is also within walking distance. Amstel station and Muiderpoort are within cycling distance.

The property is also easily accessible via the highways to the A-10.

Frankendael Park and Flevopark within cycling distance, a large playground on Mariotteplein, a petting zoo within walking distance and also the Jaap Edenbaan plus various sports fields (hockey, football, athletics) are within a short cycling distance of the house.

Layout
Own entrance to the first floor living room, spacious and bright living room, nice open large kitchen with doors to a spacious sunny balcony terrace (12 m 2) on the south-west, storage room and meter cupboard, stairs to the upper floors .

Second floor: landing, toilet, bathroom, two bedrooms with practical fitted wardrobes, extra room currently used as a laundry room, stairs to the third floor.

Third floor: large bedroom with practical storage and a large and sunny roof terrace (17 m2).

The house is equipped with wooden frames, partly with double glazing and additional windows and stained glass in the bay window at the front - living room. The house is equipped with an oak floor.

Living room and kitchen
The living room and kitchen, provided with (sliding) doors lead to a unique sunny and spacious balcony terrace (12 m2) with a view over the green inner gardens.
The living room is divided into a sitting area and a dining area. At the front there is a characteristic bay window and there is a view of the green square. The L-shaped kitchen (2010) is equipped with built-in and various separate equipment.

Bedrooms
In total there are 3/4 bedrooms. On the second floor there are two spacious bedrooms and an extra room (currently used as a laundry room - office). The room at the rear of the building gives access to a spacious second balcony (previously two separate bedrooms). There is also a very spacious bedroom on the extended attic floor. From this room there is access to the roof terrace. All bedrooms have practical fitted wardrobes.

Land information / Leasehold situation
The property is located on land owned by the municipality of Amsterdam, the general provisions of 2000 are applicable. The ground rent ('canon') is adjusted annually and is currently € 1.051.37 per year. The current period (tijdvak) ends in 2055.

It is possible to lock the lease after 2019 or to purchase it forever.
From 2055 onwards, (with a switch to perpetual ground lease in 2019) the canon will amount upto € 1.433 per year + inflation from 2019 (this is excluding notary fees).
Buying off the ground lease is also possible for a price of of € 23.270 (excl. notary fees and based on an application / switch made in 2019).
  
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay more ground rent), the target price based on a switch in 2019 is € 45.203.-
 
These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam with a WOZ value reference date of 1-1-2015. No rights can be derived from the results of this calculation tool.

Bodycorporate / Association of owners
Agreements have been made within the Association for the maintenance of the front and rear of the building.
The rear facade will come for the account of the owner, the front of the building is part of the Association.
The monthly service costs are currently € 111,45 per month. Relevant documents are available for inspection at our office.

Movable property
As indicated on the list completed by the seller.

Energy rating
The seller hands the buyer an energy label D.

Parking
Parking is available in front of the house. Residents are eligible for a parking permit. For more information regarding waiting times and rates we refer to the website of the Municipality of Amsterdam.

Delivery & Details
A date for transfer is agreed in consultation with the seller, preferably mid-November 2019.
Given the year of construction of the house, an age clause is included in the deed of purchase.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 735.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Subtype woning Etagewoning permanent Bouwjaar 1930 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 128 m² Gebouwgebonden buitenruimte 34 m² Inhoud 410 m³ Aantal kamers 6 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 3 woonlagen Gelegen op 1e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse D Energie einddatum 24-07-2029 Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Nefit Smartline HR (Gas Combiketel, Eigendom) Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Parkeer capaciteit 1 Dak Soort dak Samengesteld dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 111,00 Voorzieningen Voorzieningen TV kabel, Dakraam, Natuurlijke ventilatie Kadastrale gegevens Gemeente Watergraafsmeer Sectie B Perceelnummer 4890 Index 11 Eigendomssituatie Erfpacht Lasten € 1.051,- per jaar
Route van naar Voltaplein 32 1, 1098 NR Amsterdam

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.