Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Soetendaal 112 in Amsterdam 1081 BR

Soetendaal 112

1081 BR Amsterdam
Vraagprijs € 825.000,- k.k.

Omschrijving

** English text bellow**

Goed onderhouden ruime EENGEZINSWONING (woonoppervlakte 155 m2) met royale tuin op het zuiden en gemoderniseerd in 2015. Vergunning voor een extra verdieping is aanwezig.

OMGEVING
Dit fraaie woonhuis bevindt zich in een rustig en groen gedeelte van de wijk Buitenveldert, vlakbij het zakencentrum van de Zuid-As; hét deel van Amsterdam dat...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1960 Woonoppervlakte 155 m² Aantal kamers 6
Lees meer

Omschrijving

English translation below
** English text bellow**

Goed onderhouden ruime EENGEZINSWONING (woonoppervlakte 155 m2) met royale tuin op het zuiden en gemoderniseerd in 2015. Vergunning voor een extra verdieping is aanwezig.

OMGEVING
Dit fraaie woonhuis bevindt zich in een rustig en groen gedeelte van de wijk Buitenveldert, vlakbij het zakencentrum van de Zuid-As; hét deel van Amsterdam dat enorm in ontwikkeling is.
Rondom dit gebied ontstaat een geheel nieuw internationaal centrum met een veelvoud aan voorzieningen op het gebied van winkels, horeca en andere uitgaansgelegenheden.

De winkels van het Gelderlandplein, de Beethovenstraat en de Buitenveldertselaan bevinden zich in de nabije omgeving. Het Amsterdamse Bos biedt vele recreatie mogelijkheden zoals wandelen, tennissen, joggen, roeien en wellness.

De tramlijn 5 en 51 brengen u in een mum van tijd naar de binnenstad of naar Station Zuid WTC.
De uitvalswegen richten de A-2, A-4, A-9 en A-10 zijn snel en eenvoudig te bereiken.
Met de trein of met de auto is de luchthaven Schiphol eveneens gemakkelijk en vlug te bereiken.

Dit veelbesproken deel van Buitenveldert kenmerkt zich door wonen, werken en recreëren in een dynamische en mondaine wijk met een unieke infrastructuur.

Object:
Begane grond; entree, tochtportaal, garderobe-mogelijkheden, kamer/berging met C.V. ruimte, meterkast voorzien van moderne groepen en aardlekschakelaars, toiletruimte, uitgebouwde woonkamer met toegang tot de tuin en open keuken, trap naar de eerste verdieping.
Eerste verdieping; overloop, drie/vier slaapkamers, badkamer.

Woonkamer & Keuken
De royale woonkamer is uitgebouwd (4meter diep, in 2015) en geeft toegang tot de zeer ruime tuin middels openslaande deuren. In de uitbouw zijn drie daklichten geplaatst voor extra lichtinval in de woonkamer. De open keuken ligt aan de straatzijde en is luxueus verbouwd en voorzien van diverse inbouwapparatuur.

Slaapkamers
Het woonhuis beschikt op de eerste verdieping momenteel over drie slaapkamer. Het is eventueel mogelijk vrij eenvoudig weer een vierde te maken. De ruime masterbedroom bestaat namelijk uit twee slaapkamers. Deze kamer ligt op het zuiden, biedt voldoende plaats voor kledingkasten een walk-in closet en geeft toegang tot het balkon.
De twee andere kamers liggen aan de voorzijde en kijken uit over de straat.
Het is eventueel mogelijk om ook de ruimte op de begane grond in gebruik te nemen als slaapkamer of werkkamer.

Badkamers
Op de eerste verdieping bevindt zich een modern verbouwde badkamer met een inloopdouche, een wastafel meubel een tweede toilet.

Wasruimte / C.V. ketel
De kamer aan de voorzijde van het pand kan gebruikt worden als extra slaapkamer / berging / waskamer.
Op dit moment zijn hier ook wasmachine en de CV geïnstalleerd

Buitenruimte
De zeer grote tuin met een oppervlakte van circa 80m2 ligt op het zonnige zuiden. De tuin is middels openslaande deuren te bereiken.
Op de eerste verdieping is er op het dak van de uitbouw een ruim balkon gerealiseerd met een oppervlakte van circa 15m2.

Roerende zaken(lijst)
Conform roerende zakenlijst.

Technische installaties
Verwarming : Middels de CV-installatie,
Warm Water : Middels de CV-installatie.
Elektrische installatie : Voldoende groepen met aardlekschakelaar (2015)

Energielabel
Verkoper overhandigt bij de levering van de woning aan koper een energielabel.

Erfpacht
Het woonhuis is gelegen op grond uitgegeven in voortdurende erfpacht door de gemeente Amsterdam.
De canon voor het woonhuis met tuin bedraagt € 273,62 per jaar.
De Algemene Bepalingen uit 1955 zijn van toepassing.

Vanaf 2034 zal (bij een overstap naar eeuwigdurende erfpacht in 2019) de canon circa € 1,976,-- per jaar + inflatie vanaf 2019 (excl. notariskosten) gaan bedragen.
Eeuwigdurend de erfpacht afkopen is bij een overstap in 2019 mogelijk tegen een richtbedrag van circa € 53.304,-- (excl.notariskosten).

Indien je het huidige en het eeuwigdurende tijdvak wenst af te kopen (je betaalt nooit meer erfpacht) bedraagt de richtprijs op basis van een overstap in 2019 € 56.345,--
Deze berekening is gebaseerd op de WOZ waarde per 1-1-2015 omdat 2014 niet beschikbaar is.

Deze bedragen zijn indicatief en gebaseerd op de rekentool van de Gemeente Amsterdam.
Er kunnen geen rechten aan de uitkomsten van deze rekentool worden ontleend.

Parkeren
Parkeren is mogelijk aan de openbare weg. Bewoners komen in aanmerking voor een bewoners parkeer vergunning.
Voor informatie inzake wachttijden en tarieven verwijzen wij naar de site van de Gemeente Amsterdam.

Koopakte:
Koper dient na het bereiken van de mondelinge overeenkomst binnen 2 werkdagen een notaris aan te wijzen gevestigd in Amsterdam of Amstelveen. Het koopcontract dat zal worden gehanteerd is het model Ring Amsterdam.
De keuze van de notaris is aan koper. Indien koper binnen deze 2 werkdagen geen notaris heeft aangewezen heeft verkoper het recht deze aan te wijzen.

Bijzonderheden / kenmerken
- royale tuin op het zuiden;
- zeer ruime masterbedroom;
- balkon op het zuiden;
- Gemoderniseerd in 2015;
- Vergunning voor een extra verdieping aanwezig;
- voortdurend recht van erfpacht, mogelijkheid tot overstappen naar AB 2016

Oplevering
De oplevering vindt plaats in overleg.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

**English text**
Well maintained spacious SINGLE-FAMILY HOUSE (surface 155 m2) with a spacious south-facing garden and recently modernized (2015). A permit to built an extra top floor is yet available!
 
SURROUNDINGS
This beautiful house is located in a quiet and green part of the Buitenveldert district, near the Zuid-As business center.
The (luxorius) shops of Gelderlandplein, Beethovenstraat and along the Buitenveldertselaan are located in the near vicinity.
The Amsterdamse Bos offers many recreational opportunities such as walking, tennis, jogging, rowing, horse riding and wellness.
 
Tram lines 5 and 51 will take you to the city center of Amsterdam or to Zuid WTC Station in no time.
The exit roads to the A-2, A-4, A-9 and A-10 can be reached quickly and easily.
Schiphol Airport can also be reached quickly and easily by train or by car.
 
This part of Buitenveldert is characterized by living, working and recreation in a dynamic and sophisticated neighborhood with a unique infrastructure.
 
Object:
Ground floor; entrance, tour portal, cloakroom options, room / storage room with central heating installation, meter cabinet with modern groups and earth leakage switches, toilet room, extended living room with direct access to the garden, open L-shaped kitchen, stairs with carpet leading to the first floor.
First floor; landing, three / four bedrooms, bathroom.
 
Living room & Kitchen:
The spacious living room has been extended (4 meters deep done in 2015) and gives access to the very spacious garden through patio doors facing south. Three skylights have been placed in the extension, this creates an extra bright living room. The open L-shaped kitchen at the front side of the building (facing street side) has been luxuriously renovated and is currently equipped with various SIEMENS built-in appliances.

Bedrooms:
The first floor currently offers three bedrooms (a fourth room is possibile). The spacious master bedroom (previously two rooms) is located at the back and gives directly access to the balcony facing south. This room also offers heaps of space for large wardrobes or a walk-in closet.
Both other two bedrooms are located at the front and overlook the street and greenery.
The room at the ground floor facing the front side oof the building could also easily be turned into a 4th/5th bedroom.

Bathroom:
The first floor offers a modern renovated bathroom with a walk-in shower, a sink and a toilet. The separate (second) toilet area is located in the hallway at the ground floor.
  
Laundry / boiler room:
The room at the front of the building can be used as an extra bedroom / storage room / laundry room.
A washing machine and central heating system are currently based in this room.
  
Outdoor space:
The very large garden with an area of ??approximately 80 m2 is facing the the sunny south. The garden can be reached through patio doors.
On the first floor there is a spacious balcony on the roof of the extension with a surface of approximately 15m2. This balcony is accesibile from the master bedroom.

Movable property (list)
In accordance with the list of movable goods.
 
Technical installations
Heating: Through the central heating system,
Hot Water: Through the central heating system.
Electrical installation: Enough groups with earth leakage circuit breaker (2015)
 
 
Ground lease
The house is located on land issued in continuous lease by the municipality (city council) of Amsterdam.
The ground lease for the house and for the garden is € 273,62 per year.
The General Provisions from 1955 are applicable.

From 2034 onwards (with a switch to perpetual ground lease in 2019) the "canon" will amount up to approximately € 1.976,- per year (excluding notary fees and excluding an inflation for 2019).
It is possible to swith to the situation of "eeuwigdurende erfpacht afkoop" / perpetual period. When the application for this is made in 2019, costs will be approximately € 53.304,- (excl. notary fees).
  
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay more ground rent), the target price based on a switch in 2019 is € 56.345,-.
This calculation is based on the WOZ value of the house set on 1-1-2015 since 2014 is not available.
 
These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam.
No rights can be derived from the results of this calculation tool. Please see the website of the city council of

Parking
Parking is possible on the public road. Residents are eligible for a residents parking permit.
For information regarding waiting times and rates we refer to the site of the Municipality of Amsterdam.
 
Purchase deed:
After reaching the oral agreement, the buyer must appoint a notary established in Amsterdam or Amstelveen within 2 working days. The purchase contract that will be used is the Ring Amsterdam model.
The choice of the notary is up to the buyer. If the buyer has not designated a notary within these 2 working days, the seller has the right to designate it.
 
Details / characteristics
- spacious south-facing garden;
- very spacious master bedroom;
- south-facing balcony;
- Modernized in 2015;
- Permit for an extra floor present;
- continuous right of leasehold, possibility to transfer to AB 2016

Delivery
The delivery takes place in consultation.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing real estate agent in time and to have an independent investigation done. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important.
Well maintained spacious SINGLE-FAMILY HOUSE (surface 155 m2) with a spacious south-facing garden and recently modernized (2015). A permit to built an extra top floor is yet available!
 
SURROUNDINGS
This beautiful house is located in a quiet and green part of the Buitenveldert district, near the Zuid-As business center.
The (luxorius) shops of Gelderlandplein, Beethovenstraat and along the Buitenveldertselaan are located in the near vicinity.
The Amsterdamse Bos offers many recreational opportunities such as walking, tennis, jogging, rowing, horse riding and wellness.
 
Tram lines 5 and 51 will take you to the city center of Amsterdam or to Zuid WTC Station in no time.
The exit roads to the A-2, A-4, A-9 and A-10 can be reached quickly and easily.
Schiphol Airport can also be reached quickly and easily by train or by car.
 
This part of Buitenveldert is characterized by living, working and recreation in a dynamic and sophisticated neighborhood with a unique infrastructure.
 
Object:
Ground floor; entrance, tour portal, cloakroom options, room / storage room with central heating installation, meter cabinet with modern groups and earth leakage switches, toilet room, extended living room with direct access to the garden, open L-shaped kitchen, stairs with carpet leading to the first floor.
First floor; landing, three / four bedrooms, bathroom.
 
Living room & Kitchen:
The spacious living room has been extended (4 meters deep done in 2015) and gives access to the very spacious garden through patio doors facing south. Three skylights have been placed in the extension, this creates an extra bright living room. The open L-shaped kitchen at the front side of the building (facing street side) has been luxuriously renovated and is currently equipped with various SIEMENS built-in appliances.

Bedrooms:
The first floor currently offers three bedrooms (a fourth room is possibile). The spacious master bedroom (previously two rooms) is located at the back and gives directly access to the balcony facing south. This room also offers heaps of space for large wardrobes or a walk-in closet.
Both other two bedrooms are located at the front and overlook the street and greenery.
The room at the ground floor facing the front side oof the building could also easily be turned into a 4th/5th bedroom.

Bathroom:
The first floor offers a modern renovated bathroom with a walk-in shower, a sink and a toilet. The separate (second) toilet area is located in the hallway at the ground floor.
  
Laundry / boiler room:
The room at the front of the building can be used as an extra bedroom / storage room / laundry room.
A washing machine and central heating system are currently based in this room.
  
Outdoor space:
The very large garden with an area of ??approximately 80 m2 is facing the the sunny south. The garden can be reached through patio doors.
On the first floor there is a spacious balcony on the roof of the extension with a surface of approximately 15m2. This balcony is accesibile from the master bedroom.

Movable property (list)
In accordance with the list of movable goods.
 
Technical installations
Heating: Through the central heating system,
Hot Water: Through the central heating system.
Electrical installation: Enough groups with earth leakage circuit breaker (2015)
 
 
Ground lease
The house is located on land issued in continuous lease by the municipality (city council) of Amsterdam.
The ground lease for the house and for the garden is € 273,62 per year.
The General Provisions from 1955 are applicable.

From 2034 onwards (with a switch to perpetual ground lease in 2019) the "canon" will amount up to approximately € 1.976,- per year (excluding notary fees and excluding an inflation for 2019).
It is possible to swith to the situation of "eeuwigdurende erfpacht afkoop" / perpetual period. When the application for this is made in 2019, costs will be approximately € 53.304,- (excl. notary fees).
  
If you wish to buy off the current and perpetual period (you will never pay more ground rent), the target price based on a switch in 2019 is € 56.345,-.
This calculation is based on the WOZ value of the house set on 1-1-2015 since 2014 is not available.
 
These amounts are indicative and based on the calculation tool of the Municipality of Amsterdam.
No rights can be derived from the results of this calculation tool. Please see the website of the city council of

Parking
Parking is possible on the public road. Residents are eligible for a residents parking permit.
For information regarding waiting times and rates we refer to the site of the Municipality of Amsterdam.
 
Purchase deed:
After reaching the oral agreement, the buyer must appoint a notary established in Amsterdam or Amstelveen within 2 working days. The purchase contract that will be used is the Ring Amsterdam model.
The choice of the notary is up to the buyer. If the buyer has not designated a notary within these 2 working days, the seller has the right to designate it.
 
Details / characteristics
- spacious south-facing garden;
- very spacious master bedroom;
- south-facing balcony;
- Modernized in 2015;
- Permit for an extra floor present;
- continuous right of leasehold, possibility to transfer to AB 2016

Delivery
The delivery takes place in consultation.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing real estate agent in time and to have an independent investigation done. If you do not engage an expert representative, you consider yourself expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 825.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning Tussenwoning Kwaliteit woning Normaal Subtype woning Repeterend permanent Bouwjaar 1960 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 155 m² Perceeloppervlakte 177 m² Gebouwgebonden buitenruimte 15 m² Inhoud 506 m³ Aantal kamers 6 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 2 woonlagen Energie Isolatie Dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Vaillant (Gas Combiketel, Eigendom) Buitenruimte Tuin Achtertuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 81 m² (11.5 m bij 7.0 m) Ligging hoofdtuin Zuid Achterom Ja Kwaliteit tuin Normaal Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed tot uitstekend Toelichting onderhoud binnen Gerenoveerd in 2015/2016 Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen TV kabel Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AK Perceelnummer 489 Oppervlakte 159 m² Eigendomssituatie Erfpacht Lasten € 273,62 per jaar Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AK Perceelnummer 3279 Oppervlakte 18 m² Eigendomssituatie Erfpacht
Route van naar Soetendaal 112, 1081 BR Amsterdam

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.